Usługi

Naprawy gwarancyjne

Doradztwo techniczne

Kontrole okresowe które powinny być przeprowadzone co najmniej 1 raz w roku, przy dużym natężeniu pracy co 2 – 3 miesiące. Kontrola polega na oględzinach i pomiarach wszystkich elementów, ocenie ich zużycia i przydatności do dalszej eksploatacji.

Badanie okresowe – każda wciągarka czy zawiesie powinno być poddane badaniom okresowym co najmniej raz na rok, a przy dużym natężeniu pracy dwa razy w roku.